Consells de Participació Sectorials

  • Consell Escolar Municipal
  • Consell Municipal per a la igualtat
  • Consell Municipal de Seguretat Ciutadana
  • Consell Consultiu de Medi Ambient de Terrassa
  • Consell Municipal de Benestar Social
  • Consell Consultiu de Comerç
  • Consell de la Formació Professional de Terrassa
  • Consell Municipal de la Gent Gran
  • Consell Municipal d'Esports
  • Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
  • Comissió del Nomenclàtor de les vies públiques
  • Consell Municipal de la cultura i les arts de Terrassa
  • Consell Universitari de Terrassa
  • Consell Ciutadà de Convivència Democràtica

Com et podem ajudar?