Cicles de la Vida

Director d'Àrea de Cicles de la Vida

Sr. Santiago Martínez Illa
 @  Santiago.MartinezIlla@terrassa.cat

 

        - Director de serveis d'Educació

        Sr. Lluís Alcala Visiedo
        @ Lluis.Alcala@terrassa.cat

 

  • Qualitat Democràtica 

      - Directora de serveis de Qualitat Democràtica i Ciutadania

         Sra. Mercè Soler Campins
         Merce.Soler@terrassa.cat   

 

 Cap del servei de Qualitat Democràtica

Sra. Inmaculada Muñoz Egea
Inma.Munoz@terrassa.cat

 

  • Serveis a les Persones  

      - Director del servei de Serveis a les Persones

        Sr. Àlex Monfort Fradera
        Alex.Monfort@terrassa.cat   

 

 Joventut i Lleure 

                - Cap del servei de Joventut i Lleure

               Sra. Raquel Maria Garcia Mesa
               @ Raquel.Garcia@terrassa.cat

 

Promoció de la Gent Gran 

               - Cap del servei de Promoció de la Gent Gran  (incorporació l'1 de setembre de 2019)

               Sra. María Victoria Hernández Salamero
               @ MariaVictoria.Hernandez@terrassa.cat

 

 

 

 

 

 

Com et podem ajudar?