Cicles de la Vida

Director d'Àrea de Cicles de la Vida

Sr. Santiago Martínez Illa
 @  [email protected]

 

        - Directora de serveis d'Educació

        Sra. Teresa Buch Llorach
        @ [email protected]

 

  • Qualitat Democràtica 

      - Directora de serveis de Polítiques d'Igualtat i Qualitat Democràtica

         Sra. Mercè Soler Campins
         [email protected]   

 

 Qualitat Democràtica

 - Cap del servei de Qualitat Democràtica

Sra. Inmaculada Muñoz Egea
[email protected]

 

  • Serveis a l'Infància, Famílies, Joventut i Gent Gran  

      - Director de serveis d'Infància, Famílies, Joventut i Gent Gran

        Sr. Àlex Monfort Fradera
        [email protected]   

 

 Joventut i Lleure 

                - Cap del servei de Joventut i Lleure (vacant)

               

Promoció de la Gent Gran 

               - Cap del servei de Promoció de la Gent Gran

               Sra. María Victoria Hernández Salamero
               @ [email protected]

 

 

 

 

 

 

Com et podem ajudar?