Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

       

Denominació

COMISSIÓ  INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Competències

Les previstes legalment en matèria d'Arquitectura i Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat  Energia, Mobilitat, Trànsit i Transports, Neteja i Residus, Manteniment Urbà, Parcs i Jardins, Obres Públiques, Habitatge i Rehabilitació, Accessibilitat, Via Pública, Seguretat, Protecció Civil, i Aigua

Nombre de components

 Cinc membre titulars, un de cada Grup Polític Municipal.

Podran assistir a les sessions de la Comissió les persones suplents dels membres de la mateixa, i aquelles i aquells regidors i regidores a qui es requereixi en atenció als assumptes a tractar

Sistema de vot

Ponderat

Membres integrants

Grup Municipal

Titular

Vocal suplent

Tot per Terrassa

Sra. Lluïsa Melgares Aguirre

altre indistint

PSC-CP

Sr. Marc Armengol Puig

altre indistint

ERC-MES

Sr. Carles Caballero Peña

altre indistint

Ciutadans

Sr. Javier González Delgado

altre indistint

Junts per Terrassa

Vacant

altre indistint

 

Sessions de l'any 2021

Sessions de l'any 2020

 Sessions de l'any 2019     

                           

 

Com et podem ajudar?