Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

       

Denominació

COMISSIÓ  INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Competències

Les previstes legalment en matèria d'Arquitectura i Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat  Energia, Mobilitat, Trànsit i Transports, Neteja i Residus, Manteniment Urbà, Parcs i Jardins, Obres Públiques, Habitatge i Rehabilitació, Accessibilitat, Via Pública, Seguretat, Protecció Civil, i Aigua

Nombre de components

 Cinc membre titulars, un de cada Grup Polític Municipal.

Podran assistir a les sessions de la Comissió les persones suplents dels membres de la mateixa, i aquelles i aquells regidors i regidores a qui es requereixi en atenció als assumptes a tractar

Sistema de vot

Ponderat

Membres integrants

Grup Municipal

Titular

Vocal suplent

Tot per Terrassa

Sra. Lluïsa Melgares Aguirre

altre indistint

PSC-CP

Sr. Marc Armengol Puig

altre indistint

ERC-MES

Sr. Carles Caballero Peña

altre indistint

Ciutadans

Sr. Javier González Delgado

altre indistint

Junts per Terrassa

Sr. Miquel Sàmper Rodríguez

altre indistint

 

► Sessions de l'any 2019     

                           

 

Com et podem ajudar?