Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Denominació

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

 

Competències

Les previstes legalment, respecte les matèries d'Urbanisme, Obres públiques, Mobilitat, Trànsit i Transports, Seguretat, Manteniment Urbà i Parcs urbans, Via Pública, Medi Ambient, Sostenibilitat, Neteja i Gestió de Residus, i Protecció Civil

Nombre de

components

Set membres titulars, un de cada Grup Polític Municipal.

Podran assistir a les sessions de la Comissió els suplents dels membres de la mateixa, i aquells/es regidors/res a qui es requereixi en atenció als assumptes a tractar.

Sistema de vot

Ponderat

Membres integrants

Grup Municipal

Titular

Suplents indistints

PSC-CP

MARC ARMENGOL I PUIG

(President-Delegat)

resta de membres del grup municipal

TeC-E

XAVIER MATILLA AYALA

resta de membres del grup municipal

ERC-MES

CARLES CABALLERO I PEÑA

resta de membres del grup municipal

PDeCAT

DANI NART JUANES

resta de membres del grup municipal

Ciutadans

JAVIER GONZÁLEZ DELGADO

resta de membres del grup municipal

Candidatura d'Unitat Popular

MARC MEDINA MAÑAS

-----

Partit Popular Català

ALEJANDRO RODRÍGUEZ ULLOA

-----

       

 

Sessions de l'any 2019                                        

Sessions de l'any 2018   

Sessions de l'any 2017                                         

Sessions de l'any 2016                                         

Sessions de l'any 2015                                         

     

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ