Comissió Informativa Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

       

Denominació

COMISSIÓ  INFORMATIVA PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

Competències

Les previstes legalment en matèria de: Cultura, Esports, Universitats, Turisme, Projecció de la ciutat, Relacions Internacionals, Indústria i Polígons, Comerç i Mercats, Empresa, Ocupació/Formació Professional, Consum, Projectes Audiovisuals, i Economia Social i Innovació.

Nombre de components

 Cinc membre titulars, un de cada Grup Polític Municipal.

Podran assistir a les sessions de la Comissió les persones suplents dels membres de la mateixa, i aquelles i aquells regidors i regidores a qui es requereixi en atenció als assumptes a tractar

Sistema de vot

Ponderat

Membres integrants

Grup Municipal

Titular

Vocal suplent

Tot per Terrassa

Sra. Jennifer Ramírez Porras

altre indistint

PSC-CP

Sr. Amadeo Aguado Moreno

altre indistint

ERC-MES

Sr. Isaac Albert i Agut

altre indistint

Ciutadans

Sr. David Aguinaga Abad

altre indistint

Junts per Terrassa

Sr. Miquel Sàmper Rodríguez

altre indistint

 

► Sessions de l'any 2019     

   Sessió ordinària de 20 de novembre de 2019    Convocatòria

   Sessió ordinària de 16 d'octubre de 2019           Convocatòria        Cancel·lada

   Sessió ordinària de 18 de setembre de 2019      Convocatòria

   Sessió extraordinària de 17 de juliol de 2019     Convocatòria        Acta                          

 

Com et podem ajudar?