Comissió Informativa Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

       

Denominació

COMISSIÓ  INFORMATIVA PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

Competències

Les previstes legalment en matèria de: Cultura, Esports, Universitats, Turisme, Projecció de la ciutat, Relacions Internacionals, Indústria i Polígons, Comerç i Mercats, Empresa, Ocupació/Formació Professional, Consum, Projectes Audiovisuals, i Economia Social i Innovació.

Nombre de components

 Cinc membre titulars, un de cada Grup Polític Municipal.

Podran assistir a les sessions de la Comissió les persones suplents dels membres de la mateixa, i aquelles i aquells regidors i regidores a qui es requereixi en atenció als assumptes a tractar

Sistema de vot

Ponderat

Membres integrants

Grup Municipal

Titular

Vocal suplent

Tot per Terrassa

Sra. Núria Marín Garcia

altre indistint

PSC-CP

Sr. Amadeo Aguado Moreno

altre indistint

ERC-MES

Sr. Josep Forn i Cadafalch

altre indistint

Ciutadans

Sr. David Aguinaga Abad

altre indistint

Junts per Terrassa

Sra. M. Montserrat Trullàs Escoda

altre indistint

 

► Sessions de l'any 2021

► Sessions de l'any 2020

 Sessions de l'any 2019     

                    

 

Com et podem ajudar?