Comissió Informativa de Cicles de la Vida

       

Denominació

COMISSIÓ  INFORMATIVA DE CICLES DE LA VIDA

Competències

Les previstes legalment en matèria d'Infància i adolescència, Joventut, Adultesa i Famílies, Gent Gran, Educació i Qualitat Democràtica

Nombre de components

 Cinc membre titulars, un de cada Grup Polític Municipal.

Podran assistir a les sessions de la Comissió les persones suplents dels membres de la mateixa, i aquelles i aquells regidors i regidores a qui es requereixi en atenció als assumptes a tractar

Sistema de vot

Ponderat

Membres integrants

Grup Municipal

Titular

Vocal suplent

Tot per Terrassa

Sr. Noel Duque Alarcón

altre indistint

PSC-CP

Sr. Carlos Lázaro Hernando

altre indistint

ERC-MES

Sra. Teresa Ciurana i Satlari

altre indistint

Ciutadans

Sr.David Aguinaga Abad

altre indistint

Junts per Terrassa

Sra. M. Montserrat Trullàs Escoda

altre indistint

 

 

                          

► Sessions de l'any 2021

► Sessions de l'any 2020

► Sessions de l'any 2019

 

 

Com et podem ajudar?