Comissió Informativa de Cicles de la Vida

       

Denominació

COMISSIÓ  INFORMATIVA DE CICLES DE LA VIDA

Competències

Les previstes legalment en matèria d'Infància i adolescència, Joventut, Adultesa i Famílies, Gent Gran, Educació i Qualitat Democràtica

Nombre de components

 Cinc membre titulars, un de cada Grup Polític Municipal.

Podran assistir a les sessions de la Comissió les persones suplents dels membres de la mateixa, i aquelles i aquells regidors i regidores a qui es requereixi en atenció als assumptes a tractar

Sistema de vot

Ponderat

Membres integrants

Grup Municipal

Titular

Vocal suplent

Tot per Terrassa

Sr. Noel Duque Alarcón

altre indistint

PSC-CP

Sr. Adrián Sánchez Morales

altre indistint

ERC-MES

Sra. Teresa Ciurana i Satlari

altre indistint

Ciutadans

Sr.David Aguinaga Abad

altre indistint

Junts per Terrassa

Sra. Meritxell Lluís i Vall

altre indistint

 

 

                          

Sessions de l'any 2019

    Sessió ordinària del 18 de novembre de 2019     Convocatòria

    Sessió ordinària del 14 d'octubre de 2019            Convocatòria

    Sessió ordinària del 16 de setembre de 2019       Convocatòria       Acta

    Sessió extraordinària del 16 de juliol de 2019      Convocatòria       Acta

 

Com et podem ajudar?