Catàleg de tràmits

 • Autorització ambiental integrada

  Sol·licitud d'autorització a la Generalitat de Catalunya per a l'obertura, modificació i/o ampliació de les activitats, instal·lacions i establiments inclosos en l'annex I.1, I.2.a), I.2.b) i I.3 de la Llei 20/2009 (LPCAA)

 • Baixa definitiva de vehicles a trànsit

  Baixa definitiva al Registre de la Direcció General de Trànsit que es tramita per retirada de turismes, ciclomotors i motocicletes de la circulació al final de la seva vida útil.

 • BiciRegistre

  Sistema de registre de biclicletes per promoure la seguretat dels usuaris de la bicicleta

 • Bústia de consultes, suggeriments i queixes

  Voleu comunicar alguna cosa a l'Ajuntament? Feu-nos arribar la vostra pregunta, el vostre suggeriment o la vostra queixa. L'Ajuntament us atendrà amb la màxima rapidesa per telèfon o correu electrònic.

 • Certificat de Béns

  Certificat sobre els béns pels quals tributa un/a ciutadà/na a l'Ajuntament de Terrassa

 • Certificat de règim urbanístic

  Sol·licitud de certificat sobre l'aprofitament urbanístic i de les determinacions urbanístiques aplicables a una o unes finques concretes.

 • Comunicació d'activitat recreativa

  Comunicació a l'Ajuntament de l'obertura, modificació o ampliació d'una activitat recreativa o espectacle públic que pot generar afectacions ambientals, de seguretat i salut, i per tant, requereix necessàriament la intervenció d'un tècnic competent.

 • Comunicació prèvia ambiental municipal

  Comunicació per a l'obertura d'activitats, instal·lacions o establiments incloses a l'Annex III de la Llei 20/2009, que per les seves característiques poden produir afectacions de tipus ambientals, de seguretat i de salut que suposin risc per a les persones i els béns i fan necessària la intervenció d'un tècnic

 • Comunicació prèvia d'obres

  Comunicació prèvia a la realització de petites obres: treballs a l'interior d'habitatges, enjardinaments, arranjaments de façana, reparacions puntuals de cobertes i terrats, instal·lació de tendals i similars

 • Cuidem Terrassa: avisar d'una incidència

  Canal de comunicació per avisar d'incidències en el manteniment d'elements urbans: bancs, pilons, fonts, jocs infantils, hidrants, contenidors, zones verdes, senyalització viària, semàfors, mobles abandonats, etc.

 • Instal·lació, trasllat o retirada de mobiliari urbà i arbrat

  Tràmit per presentar suggeriments sobre la instal·lació de nous elements de mobilliari urbà (bancs, jocs, infantils, hidrants, fonts, arbrat, plaques de noms de carrer, etc.), el seu trasllat a un altre emplaçament o la seva retirada de l'espai públic

 • Llicència ambiental municipal

  Sol·licitud de llicència per a l'obertura, modificació o ampliació d'una activitat inclosa a l'Annex II de la Llei 20/2009

 • Qüestionari d'obres

  Preguntes guiades per conèixer qui tipus de comunicació o llicència cal sol·licitar per inicar obres (compatible només amb Google Chrome)

 • Targeta T-Blanca

  La targeta T-Blanca permet fer més accessible el transport públic a tots el ciutadans i ciutadanes, especialment als col·lectius més vulnerables com la gent gran i les persones amb discapacitat

 • Troballes

  Comunicació, entrega i consulta sobre objectes perduts

 • Turisme de reunions

  Sol·licitud d'informació i assessorament turístic a les empreses per organitzar esdeveniments.

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ