Calendari Fiscal 2021

Calendari fiscal i informació tributària 2021:  català    /   castellà 

 

Informació general sobre el calendari fiscal del contribuent per a l'any 2021

 

Detall de períodes i dates de càrrec 
Tribut
Rebuts no domiciliats
Rebuts domiciliats
Bonificació per càrrec en termini únic
Període de pagament
Termini/trimestre
Data càrrec
Impost sobre béns immobles urbans, rústics i de característiques especials
15-01 a 15-03-21
Únic
01-02-21
2% (ús residencial)
1% (altre usos)
1r termini
2n termini
3r termini
4t termini
5è termini
6è termini
01-02-21
01-04-21
03-05-21
01-07-21
01-10-21
01-12-21
 
Taxa per la utilització dels horts municipals
01-03 a 03-05-21
Únic
01-04-21
 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
15-04 a 14-06-21
Únic
01-06-21
1,5%
1r termini
2n termini
01-06-21
02-11-21
 
Impost sobre activitats econòmiques
14-05 a 14-07-21
Únic
01-07-21
1,5%
1r termini
2n termini
3r termini
4t termini
01-07-21
01-10-21
02-11-21
28-12-21
 
Taxa sobre la gestió de residus municipals
01-06 a 02-08-21
Únic
02-08-21
1,5%
1r termini
2n termini
02-08-21
28-12-21
 
Taxa per guals
15-09 a 15-11-21
Únic
02-11-21
1%
1r termini
2n termini
02-11-21
28-12-21
 
Taxa mercats municipals
01-03 a 30-04-21
01-06 a 02-08-21
01-09 a 02-11-21
01-12 a 31-01-22
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre
01-04-21
01-07-21
01-10-21
28-12-21
 
Taxa mercadal
03-05 a 05-07-21
01-10 a 30-11-21
1r termini
2n termini
01-06-21
02-11-21
 
Taxa de manteniment i conservació del cementiri
03-05 a 02-07-21
Únic
25-06-21
 
Taxa servei tinença animals de companyia
01-10 a 30-11-21
Únic
02-11-21
 
Taxa sobre taules i cadires de terrasses
01-06 a 02-08-21
1r termini
2n termini
01-07-21
02-11-21
 
 
 
 
 
Domiciliació dels tributs
 
Les dates límit en les què es podrà demanar la domiciliació dels rebuts de l'any en curs, seran de 3 dies hàbils anteriors a les dates de càrrec indicades a cada padró, a excepció de l'Impost sobre Béns Immobles urbans, rústics i de característiques especials, que serà la següent:
 

Tributs

Data límit

Data càrrec

Impost sobre béns immobles urbans, rústics i de característiques especials

26-02-21

02-03-21

 

 

Per a més informació, consulteu el tràmit "Domiciliació d'impostos o taxes".

______________________________________________________________________________________________________________

Es poden consultar i sol·licitar les bonificacions existents:

- Electrònicament a la Seu Electrònica de l'Ajuntament 
- Telefònicament trucant gratuïtament al telèfon 010 (900.922.010 fora de Terrassa)
- Presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana
 

 

Com et podem ajudar?