Calendari Fiscal 2020

 

Informació general sobre el calendari fiscal del contribuent per a l'any 2020 (modificat pel Decret 2565/2020, de 16 de març, que aprova mesures fiscals determinades, atès els acords del Pla d'Emergència Municipal)

 

Detall de períodes i dates de càrrec 
Tribut
Rebuts no domiciliats
Rebuts domiciliats
Bonificació per càrrec en termini únic
Període de pagament
Termini/trimestre
Data càrrec
Impost sobre béns immobles urbans, rústics i de característiques especials
15-01 a 01-06-20
Únic
03-02-20
2% (ús residencial)
1% (altre usos)
1r termini
2n termini
3r termini
4t termini
5è termini
6è termini
03-02-20
01-06-20
01-07-20
01-10-20
02-11-20
01-12-20
 
Taxa per la utilització dels horts municipals
02-03 a 01-06-20
Únic
01-06-20
 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
01-06 a 31-07-20
Únic
01-07-20
1,5%
1r termini
2n termini
01-07-20
02-12-20
 
Impost sobre activitats econòmiques
01-06 a 31-07-20
Únic
01-07-20
1,5%
1r termini
2n termini
3r termini
4t termini
01-07-20
01-10-20
02-11-20
28-12-20
 
Taxa sobre la gestió de residus municipals (*1)
15-09 a 16-11-20
Únic
02-11-20
1,5%
1r termini
2n termini
02-11-20
28-12-20
 
Taxa per guals
01-10 a 30-11-20
Únic
02-11-20
1%
1r termini
2n termini
02-11-20
28-12-20
 
Taxa mercats municipals
02-03 a 01-06-20
01-06 a 31-07-20
01-09 a 02-11-20
01-12 a 01-02-21
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre
01-06-20
01-07-20
01-10-20
28-12-20
 
Taxa mercadal
01-06 a 31-07-20
01-10 a 30-11-20
1r termini
2n termini
01-07-20
02-11-20
 
Taxa de manteniment i conservació del cementiri
01-06 a 31-07-20
Únic
01-07-20
 
Taxa servei tinença animals de companyia
01-10 a 30-11-20
Únic
02-11-20
 
Taxa sobre taules i cadires de terrasses
15-09 a 16-11-20
1r termini
2n termini
01-10-20
02-12-20
 
 
 
(*1) El termini pel pagament de la taxa sobre la gestió de residus municipals de les activitats econòmiques de la ciutat s'amplia fins el 16 de desembre de 2020, inclòs.
 
 
 
Domiciliació dels tributs
 
Les dades límit en les què es podrà demanar la domiciliació dels rebuts de l'any en curs, seran de 3 dies hàbils anteriors a les dates de càrrec indicades a cada padró, a excepció de l'Impost sobre Béns Immobles urbans, rústics i de característiques especials, que serà la següent:
 

Tributs

Data límit

Data càrrec

Impost sobre béns immobles urbans, rústics i de característiques especials

26-02-20

02-03-20

 

 

Per a més informació, consulteu el tràmit "Domiciliació d'impostos o taxes".

______________________________________________________________________________________________________________

Es poden consultar i sol·licitar les bonificacions existents:

- Electrònicament a la Seu Electrònica de l'Ajuntament 
- Telefònicament trucant gratuïtament al telèfon 010 (900.922.010 fora de Terrassa)
- Presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana
 

 

Com et podem ajudar?