Ampliacions de crèdit del Pressupost de 2016

Modificacions en què es produeix un augment de crèdit que afecta a les partides pressupostàries declarades ampliables a les bases d'execució del pressupost. 

  •  Resolució núm 2165/2016, de 29 de febrer, relativa a l'aprovació de l'ampliació de crèdit número 1, per un import de 5.600,00 euros  
  • Resolució núm 3581/2016, de 25 d'abril, relativa a l'aprovació de l'ampliació de crèdit número 2, per un import de 74.021,00 euros 
  • Resolució núm 5925/2016, de 27 de juny, relativa a l'aprovació de l'ampliació de crèdit número 3, per un import de 14.784,51 euros 
  • Resolució núm 6028/2016, de 14 de juliol, relativa a l'aprovació de l'ampliació de crèdit número 4, per un import de 752.110,39 euros 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ