Ampliació de crèdits del Pressupost 2015

Modificacions en què es produeix un augment de crèdit que afecta a les partides pressupostàries declarades ampliables a les bases d'execució del pressupost. 

  •  Resolució núm 4908/2015, de 19 de maig, relativa a l'aprovació de l'ampliació de crèdit número 1, per un import de 10.271,00 euros 
  •  Resolució núm 5312/2015, de 2 de juny, relativa a l'aprovació de l'ampliació de crèdit número 2, per un import de 90.220,00  euros 
  •  Resolució núm 10354/2015, de 25 de novembre, relativa a l'aprovació de l'ampliació de crèdit número 3, per un import de 94.288,25 euros 
  •  Resolució núm 10355/2015, de 25 de novembre, relativa a l'aprovació de l'ampliació de crèdit número 4, per un import de   5.875,72 euros 
  •  Resolució núm 10657/2015, de 10 de desembre, relativa a l'aprovació de l'ampliació de crèdit número 5, per un import de 30.204,09 euros 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ