Altres instruments de planejament

Urbanisme. POUM Terrassa

 

Altres instruments de planejament
TUC Delimitació de la trama urbana consolidada

 

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ