Verificació de documents electrònics

Què és la verificació de documents electrònics?

Aquest servei permet comprovar la veracitat i la integritat de qualsevol còpia en paper d'un document original electrònic emès per l'Ajuntament de Terrassa.

El contingut dels documents electrònics ha de coincidir exactament amb el contingut de la còpia en paper que esteu consultant. Això us permet validar la informació impresa en la còpia en paper i l'autenticitat del seu origen, ja que el document digital està signat electrònicament per l'Ajuntament de Terrassa.

 

Com es fa? 

A la plana de verificació de documents heu d'entrar el codi que trobareu en el lateral esquerre dels documents, com mostra la  següent imatge:

On trobar el codi de verificació en un document

Heu d'introduir els codis en el mateix format (majúscules/minúscules) que hi ha imprès al document.

 

Quins documents es poden verificar?

  • Qualsevol document emès per l'Ajuntament de Terrassa on consti el codi de verificació.

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ