Ús de certificats a la Seu Electrònica

Índex de continguts

Quins certificats puc fer servir?

L'Ajuntament permet treballar amb  tots els certificats admesos per l'Administració Oberta de Catalunya, que inclouen també el sistema idcatmobil i @firma. Entre d'altres, es permet l'ús dels certificats de persona física, l'idCat, el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (usat per l'Agència Tributària) que permeten actuar en nom propi o en representació d'un altri, i per tant la persona ha d'acreditar la representació, si és el cas; o d'altres més extesos a nivell professional o de col·legiats (per més informació consulteu la llista abans esmentada).


Si no disposeu de cap d'aquests certificats podeu demanar gratuïtament a l'Ajuntament el certificat digital idCAT.
 

Podeu veure en aquest enllaç la llista d'entitats i certificats acceptats per l'AOC.

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ