Notificació electrònica

 

Accés a notificacions tributàries (eNotum)

 

Què és la notificació electrònica?


La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania. Substitueix la notificació en paper per correu postal, reduint costos i terminis de resolució. 

 

Les persones jurídiques (empreses, entitats, associacions, etc.) i determinades persones físiques (professionals, treballadors/res autònoms/es, treballadors/res municipals, sol·licitants i beneficiaris/es de subvencions, etc) estan obligades a relacionar-se amb l'ajuntament de Terrassa per mitjans electrònics, i, per tant, rebran les notificacions de l'ajuntament en format electrònic. 

 

Per poder realitzar la notificació electrònica a les persones físiques no obligades, l'Ajuntament necessita l'autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud d'inici de qualsevol procediment i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil de contacte.

 

Quan l'Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud rebreu un correu electrònic a l'adreça que heu donat en el moment de la sol·licitud, que us permetrà descarregar el document de notificació.

 

Actualment l'Ajuntament de Terrassa té contractat els serveis de notificació electrònica a l'empresa logalty que actua com a tercera part de confiança.

⇒ Informació sobre la notificació electrònica - Sistema Logalty

 

A partir del  15 de juliol de 2020 l'Ajuntament de Terrassa s'afegirà a les administracions públiques que utilitzen el sistema de notificacions electròniques e-Notum, per comunicar les notificacions i comunicacions relatives a pagaments de tributs i altres ingressos de dret públic (com multes) 

⇒ Informació sobre la notificació electrònica - Sistema eNotum

Actualització de dades de contacte per persones jurídiques

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ