Notificació electrònica

Què és la notificació electrònica?


La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania. Substitueix la notificació en paper per correu postal, reduint costos i terminis de resolució. 

 

Aquesta mesura comporta  importants beneficis, ja que redueix el temps en què la ciutadania /empreses /professionals  s'assebenten del contingut de la notificació, els facilita l'accés a tots els documents associats, d'una forma àgil i senzilla i, alhora,  permet incrementar l'eficiència dels recursos públics.

 

Les persones jurídiques (empreses, entitats, associacions, etc.) i determinades persones físiques (professionals, treballadors/res autònoms/es, treballadors/res municipals, sol·licitants i beneficiaris/es de subvencions, etc) estan obligades a relacionar-se amb l'ajuntament de Terrassa per mitjans electrònics, i, per tant, rebran les notificacions de l'ajuntament en format electrònic. 

 

Per poder realitzar la notificació electrònica a les persones físiques no obligades, l'Ajuntament necessita l'autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud d'inici de qualsevol procediment i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil de contacte.

 

Suport eNotum ⇒ Sistema de notificacions electròniques eNotum

 

Podeu obtenir les vostres notificacions accedint a l'eNotum.

 

Actualització de dades de contacte per persones jurídiques

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ