Informació de signatura electrònica

Què és la signatura electrònica?

 

La firma electrònica permet garantir la identitat de la persona que realitza una gestió, així com la integritat del contingut dels missatges que envia. Per aquest motiu, els usuaris de firma electrònica poden efectuar consultes a dades de caràcter personal, signar formularis de sol·licitud o queixa, o accedir a diversos serveis.

Aquestes gestions no poden realitzar-se mitjançant correu electrònic, ja que en tractar-se d'un sistema sense signatura, no ofereix el nivell de seguretat necessari per consultar i modificar les vostres dades des d'Internet.

Amb la signatura electrònica i des d'aquest web podreu realitzar tràmits i gestions davant l'Ajuntament de Terrassa sense haver de desplaçar-vos a l'oficina corresponent. Per fer servir aquest sistema heu de disposar d'un certificat digital.

Si disposeu del DNI electrònic, ja esteu en possessió d'un certificat digital que va incorporat a la targeta del DNI i us permet identificar-vos per internet. Només haureu de tenir un lector de targetes incorporat a l'ordinador per poder utilitzar aquest certificat digital.

 

Com funciona la signatura electrònica?

Per a poder utilitzar la signatura electrònica cal haver obtingut prèviament un certificat digital.

La signatura digital es fonamenta en la infraestructura denominada de Clau Pública (PKI), la qual es basa en la utilització de dues claus diferents (criptografia asimètrica), pública i privada:

La clau privada:
- És una clau pròpia que només coneix i posseeix el seu titular, el qual és el responsable de custodiar-la per tal de garantir la fiabilitat del sistema.

La clau pública:
- Tal com el seu nom indica, pot ser coneguda per tothom sense cap mena de risc. Aquesta clau és necessària per a comprovar l'autenticitat de la signatura i per xifrar la informació.

Aquestes dues claus compleixen dues regles fonamentals:

   1. Les dades que es codifiquen utilitzant una de les claus només podran ser descodificades amb l'altra.
   2. És impossible deduir una de les claus a partir de l'altra.

La clau privada s'emmagatzema en un dispositiu d'ús privat, ja sigui una targeta criptogràfica o, normalment, el disc dur d'un ordinador. La clau pública, en canvi, és la que es distribueix conjuntament amb el missatge signat, fitxer, etc.

 

Com es signa electrònicament una sol·licitud?

 

Si us heu identificat al nostre web amb un certificat digital podeu fer gestions signades electrònicament utilitzant els formularis habituals.
Una vegada emplenat el formulari i revisades les dades del tràmit que voleu fer, arribareu a una pàgina on podreu veure una imatge del document de sol·licitud que esteu fent, i un botó "Signar" a sota. Heu de seguir els següents passos per signar: 

 • Cliqueu el botó "Signar". S'obre una petita finestreta.
 • Seleccioneu, en el desplegable superior de la finestra, el certificat digital amb el què voleu signar.
 • És possible que, segons el dispositiu (clauer usb, targeta (e-dni, per exemple)), hagueu d'entrar una clau de seguretat.
 • Premeu el botó signar de la finestra.
 • Fet això, es signa el tràmit i es validen les signatures (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 • Després, a la pàgina final trobareu dos documents electrònics originals en format pdf: Un signat per la persona interessada que realitza el tràmit i l'altra per l'Ajuntament de Terrassa, conforme ha rebut la vostra sol·licitud, comunicació o queixa.

Podeu guardar-vos els pdf's en el vostre ordinador o consultar-los quan vulgueu a l'apartat de "La meva carpeta".
És important que tingueu en compte que la signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita.

Si teniu problemes a l'hora de signar podeu fer el Test de validació de signatura.

Més informació:

 

Què és un document electrònic?

Es considera document electrònic el redactat en suport electrònic que incorpori dades que estiguin signades electrònicament. Té caràcter de document original, per tant cal conservar-lo en format electrònic ja que les còpies impreses, en principi, no tenen validesa jurídica.

 

Quins navegadors puc fer servir per signar?

 • Windows
      Firefox, Internet Explorer i Chrome, amb qualsevol certificat software, USB o en tarja.
 • Linux
      Firefox, amb certificats software o USB si Linux reconeix el dispositiu. S'està treballant en el reconeixement del DNIe.
 • Mac
      Safari, amb certificats software o USB si es reconeix el dispositiu.

DNIE i Linux

La signatura es fa mitjançant un applet java, per tant, depèn totalment del reconeixement per part del navegador del dispositiu on està instal·lat el certificat. En el cas de Windows, això no acostuma a ser un problema, en el cas de Linux, ens trobem que certificats software (FNMT o idCAT per exemple) no donen problemes, el reconeixement d'USB criptogràfics tampoc no presenta gaires problemes, però en canvi dispositius com targetes presenten més problemes: el sistema operatiu reconeix el dispositiu i tot i així el navegador no el veu, i, per tant, no es pot fer servir ni per signar ni per identificar-se.  S'està treballant en la solució d'aquesta important incidència.

Mac

En cas que el vostre ordinador no us reconegui el dispositiu el clauer USB, podeu exportar el certificat al sistema de fitxers (es protegeix per paraula de pas) i després importar-lo al navegador que useu, d'aquesta manera us assegureu el reconeixement per part del navegador del certificat.

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ