Còpia certificada de contingut

La còpia certificada és un document que acredita davant de tercers l'autenticitat i la integritat del contingut de qualsevol pàgina de la Seu electrònica i el podeu utilitzar com a comprovant de que una informació ha estat publicada a la Seu en el moment en què es visualitza.

La informació que conté és la següent:

  •   Portada amb informació sobre la plana certificada
  •   Text certificant la informació publicada
  •   Adreça URL de la plana demanada
  •   Data i hora en què s'ha demanat la còpia
  •   Adreça IP de l'ordinador des d'on es demana la còpia
  •   Informació de seguretat de la plana demanada
  •   La plana demanada, tal i com es veu pel navegador.

Aquest document, en format PDF, està signat digitalment per l'Ajuntament de Terrassa i inclou un segell de temps. Us el podeu descarregar al vostre ordinador i en tot moment validar-ne la seva autenticitat.

 

Exemple de certificació d'una plana
Portada amb informacióPàgina web, que pot ocupar diverses planes del pdf

Com et podem ajudar?

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions