Verificació de documents electrònics

 

Podeu verificar el contingut dels documents electrònics originals emesos per l'Ajuntament de Terrassa a partir del codi de verificació electrònica que apareix en el lateral del document imprès.

El document original està signat digitalment per l'Ajuntament amb una signatura electrònica reconeguda i amb total validesa jurídica.

Introduïu el codi de verificació del document imprès i marqueu la casella "No sóc un robot".

- - - -
 

 

On podeu trobar el codi de verificació electrònica:

 

 

Més informació sobre la verificació de documents a l'apartat d'ajuda.

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ